רק כעבור כעשור: הפיל הלבן ליד נחלת בנימין יהפוך לפרויקט מגורים