עומר אלפרן, שותף ברובי קפיטל: "היום ליזמי הנדל"ן יש אלטרנטיבות למימון הפרויקטים"