"בזמן האחרון אנחנו רואים הרבה יותר פניות מיזמים מובילים בשוק לקבלת מימון"