עסקה ראשונה לקרן מרתון בשותפות רובי קפיטל: 50 דונם בלוד ב־125 מיליון שקל