רובי קפיטל חתמה על הסכם מימון לפרויקט מגורים ומסחר בכפר סבא