מהלך השבוע של מרכז הנדל"ן: רובי קפיטל מסמנת את הכיוון לשוק המימון