"רובי קפיטל יכולה להתמודד מול כל בנק, על כל עסקה, במחירים זהים"