יעקב ניצן, מנכ"ל רובי קפיטל, הוא איש השבוע של מרכז הבנייה הישראלי