זכייה לקרן ההשקעות של רובי קפיטל במכרז של רמ"י בפתח תקווה