כנס ההתחדשות עירונית של רובי קפיטל בירושלים – "העיר שלעולם מתחדשת"