"המעטפת הפיננסית שאנחנו נותנים ליזמי הנדל"ן זהה למערכת הבנקאית"