החברות רובי קפיטל ואיילון יעמידו מימון בהיקף של כ-140 מיליון שקל