מנכ"ל רובי קפיטל, יעקב ניצן: "הדרך לביטחון כלכלי רצופה בייסורי גמילה"