יו"ר רובי קפיטל, אילן רובינשטיין: "אנחנו נמנעים מהאשליה שאין בכלל סיכון"