רובי קפיטל חתמה על הסכם מימון לפרויקט פינוי-בינוי בבני ברק