מהם אתגרי המימון שיזמי הנדל"ן צריכים להיערך לקראתם?