דלקול, לוד

במרכז העיר לוד, סמוך לתחנת הרכבת לוד מרכז.