מופת, רח' אליעזר יפה, רעננה

השקעה הונית לרכישה ופיתוח קרקע