ספיר – השקעות הון במיזמי נדל"ן

קרן ספיר
משקיעה שקטה ובעלת ערך

תנודות השוק בעת האחרונה מזמנות לפתחם של יזמי הנדל"ן אתגרים רבים בעולם הפיננסי. דרישות הון מחמירות של המערכת בנקאית, עלייה משמעותית בשיעורי הריבית לצד חשש משינוי במגמות הביקוש, הם רק חלק מהאתגרים.

קרן ההשקעות של רובי קפיטל, ספיר, פועלת כשותפה פיננסית עם יזמים מנוסים ובעלי מוניטין גבוה, תוך שהיא נושאת בסיכון יזמי. היזמים נהנים משותפות שקטה המאפשרת לקרן להמשיך ולנווט את הפרויקט בדרך להצלחה, תוך ניהול נכון של ההון העצמי על ידי פיזורו במספר מיזמים.

תוך הבנה מעמיקה של מגוון הצרכים, האתגרים והחסמים עימם מתמודדים כיום יזמים, הקרן מעמידה לרשות שותפיה את מלוא הניסיון העסקי והפיננסי:

– צוות ייעודי המתמחה בעולמות ייזום הנדל"ן.

– ניסיון רב בעולמות הבנקאות, מימון, שיווק, שמאות וייזום נדל”ן.

– ראייה כוללת של שוק הנדל"ן בישראל של הצוות המקצועי של רובי קפיטל.

– הובלת הפרויקט באופן מלא ע"י היזם, תוך סיוע בהיבטים שונים בהתאם לצורכי הפרויקט.

מאז הקמת הקרן, הושקעו ונוהלו בה עסקאות בערך מצטבר העולה על 1.5 מיליארד שקלים.

פורטפוליו השקעות