ספיר – השקעות הון במיזמי נדל"ן

קרן ספיר:
משקיעה שקטה בעלת ערך

קרן ספיר מבית רובי קפיטל, הינה משקיעה שקטה בעלת ערך, אשר פועלת כשותפה פיננסית עם יזמים מנוסים ובעלי מוניטין גבוה, תוך שהיא נושאת בסיכון יזמי. חיבור זה יוצר Win-Win אמיתי ומתמשך. הקרן מעמידה לרשות שותפיה את מלוא הניסיון העסקי והפיננסי של מנהליה, תוך הבנה מעמיקה של מגוון הצרכים, האתגרים והחסמים עימם מתמודדים כיום יזמים.

היזמים נהנים מכלל הברזל של הקרן: שותפות שקטה. כך, מתאפשר ליזם להמשיך ולנווט את הפרויקט בדרך להצלחה, תוך ניהול נכון של הונו העצמי על ידי פיזורו במספר מיזמים. עם איתורה של עסקה רלבנטית להשקעת הון של הקרן, היא נבחנת בוועדת ההשקעות של הקרן.

בין היתר, הקרן משקיעה ברכישת קרקעות והשבחתן למטרות מגורים, לוגיסטיקה, תעסוקה ומסחר. עד כה, הושקעו בקרן ונוהלו עסקאות בערך מצטבר העולה על 1.5 מיליארד שקלים.

פעילות הקרן מושתתת על:
  • שיתוף פעולה עם יזמים בעלי מוניטין
  • בדיקת נאותות נדל"נית ופיננסית מעמיקה המותאמת לכל פרויקט
  • מעקב שוטף ויכולת תגובה מהירה
  • רשת ענפה של קשרים בכל תחומי הפרויקט
  • ניסיון רב ויכולת לתמוך לסייע ליזם באופן אקטיבי בעת הצורך

פורטפוליו השקעות