מימון נדל״ן בהתאמה אישית

כל פתרונות המימון המתקדמים בבית אחד

רובי קפיטל חרטה על דגלה את הבנת צרכי היזם, ומעמידה לרשותו מגוון מוצרי מימון גמישים, יצירתיים ויעילים ורואה ביזמי הנדל"ן שותפים מלאים לדרך ומחוללי צמיחה.

החברה מעמידה קשת רחבה של פתרונות מימון ליזמי נדל"ן ולחברי קבוצות רכישה בהתאמה אישית לסוג הפרויקט ולשלב בו הפרויקט נמצא.

הפתרונות מותאמים אישית לצרכי הפרויקט, בהתבסס על ניסיון עשיר והכרה עמוקה של מנהלי החברה עם המערכת הפיננסית.

פרויקטים

ליווי בנייה מלא וסגור בשיתוף
גופים מוסדיים

העמדת אשראי בכיר, פוליסות מכר וערבויות במתווה מותאם לכל פרויקט: הפתרונות המתקדמים והיצירתיים שרובי קפיטל מעמידה לרשות היזם, משלבים גמישות מקסימלית המותאמת להיבטים שונים בחיי הפרויקט, כגון: עיתוי המכירות, קצב התקדמות הביצוע ומאפיינים ייחודיים נוספים של כל פרויקט ופרויקט.

מסגרת הליווי ניתנת בסטנדרט בנקאי, לאחר אישור בוועדות אשראי ייעודיות.

פניה ראשונית של היזם

בדיקת היתכנות ושליחת הצעת מחיר
ועדת אשראי ברובי קפיטל
ועדת אשראי בגוף המוסדי
חתימה על הסכם ומתן ההלוואה

מימון טרום היתר בהתחדשות עירונית

המאפיינים הייחודיים של פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, לרבות חוסר היכולת להעמיד בטחונות במקרקעין – מהווים מכשול הניצב בפני היזם בבואו להשיג מימון לצורך מימון הוצאות קידום הפרויקט. במקרים רבים, על היזם להעמיד הון עצמי רב למימון ההוצאות עד לקבלת היתר הבנייה. פתרונות מימון טרום ההיתר אשר פיתחנו, נועדו לייעול וניהול נכון של ההון העצמי.

מימון טרום ההיתר, אשר ניתן בכפוף להחלטת ועדת האשראי, מתבסס על בטוחות שונות דוגמת שעבוד עודפים מפרויקטים אחרים של היזם, וכן שעבודים חוזיים, ערבויות חברה, וערבויות נוספות, תוך התאמת המימון במדויק לצרכי היזם והפרויקט.

ליווי בנייה לקבוצות רכישה

ליווי בנייה לקבוצות רכישה מותאם לאופי הפרויקט ומעמיד מימון מהיר באמצעות הלוואה.

ההלוואה על המקרקעין מובטחת במשכנתה מדרגה ראשונה והליווי מתבצע במתכונת סגורה ומלאה בכל שלבי הפרויקט.

פתרונות מימון מגובי ביטחונות ליזמי נדל"ן

השלמת הון המאפשרת ליזם פיזור של ההון העצמי על פני מספר רב של פרויקטים, הגדלת התשואה של ההון העצמי ומיצוי מיטבי של תזרים המזומנים שברשותו. במסלול זה, רובי קפיטל מעמידה את המימון באמצעות הלוואה נחותה לחוב הבכיר. הביטחונות להלוואה כוללים שעבוד המקרקעין מדרגה שנייה. מועד פירעון ההלוואה גמיש ונקבע בהתאם להתקדמות הפרויקט ולמועד שחרור עודפי הפרויקט על ידי המממן הבכיר.
רובי קפיטל מאפשרת ליזם גמישות בפיזור ובניצול מקורותיו לצורך הגדלת התשואה על ההון וגמישות במועד הפירעון. חילוץ ההון מתאפשר בכל שלבי הפרויקט ומבוסס על בחינת מאפייני הפרויקט ואישורו של המממן הבכיר.

מימון זה מתבצע טרם קבלת אישור לשחרור העודפים על ידי המממן הבכיר.

מוצר מימון זה מיועד ליזם המחזיק במלאי שאותו הוא מעוניין למכור בשלב מאוחר יותר כאשר סביבת המחירים גבוהה מדוח האפס. לחילופין, כאשר היזם צופה עליית ערך באזור הפרויקט וברצונו למקסם את הפוטנציאל.

באמצעות הלוואת גישור, רובי קפיטל מאפשרת קבלת מימון בגמר הפרויקט כאשר המלאי מוכן לאכלוס ועם סיום ליווי הבנייה.

רובי קפיטל מציעה ליזמים ולקבוצות רכישה הלוואת גישור לצרכיהם המשתנים: החל משלב רכישת קרקע, דרך קידום הליכי התכנון והשבחת הנכסים שבבעלותם ועד לשלבים מאוחרים יותר בחיי הפרויקט.

ההלוואות מובטחות על ידי שעבוד המקרקעין במשכנתה מדרגה ראשונה.