ליווי בנייה לקבוצות רכישה

לרובי קפיטל נסיון רב במימון ובעבודה עם מארגני וחברי קבוצות רכישה בפרויקטים רבים.
ליווי בנייה לקבוצות רכישה זו הלוואה במתכונת ליווי מלא וסגור לפרויקטים בשלבי בנייה שונים ועד השלמתם. היתרון המרכזי המוצע לקבוצות הרכישה בא לידי ביטוי במהירות של קבלת המימון, באופן שמאפשר את קידום הפרויקט והשלמתו כמתוכנן. ההלוואה על המקרקעין מובטחת במשכנתה מדרגה ראשונה.

הלוואות גישור

הלוואת גישור ליזמים לצרכים שונים, כמו; רכישת קרקע, קידום הליכי תכנון, השבחת נכסים וביצוע פרויקט בתחילתו או בסיומו. הלוואת הגישור מובטחת על-ידי שעבוד המקרקעין במשכנתה מדרגה ראשונה.

​השלמת הון

השלמת הון עצמי ליזם באמצעות הלוואה נחותה לחוב בכיר ובכירה להון העצמי, שיעמיד היזם ממקורותיו.

​היקפה ותנאיה של ההלוואה יקבעו לאחר בחינת הפרויקט מהיבטים פיננסיים, הנדסיים ומשפטיים, הערכת סיכונים, איכות הביטחונות, וכן יציבותו הפיננסית של הלווה.
ההלוואה להשלמת הון מובטחת באמצעות שעבוד המקרקעין מדרגה שנייה. פירעון ההלוואה גמיש, ובכלל זה מועד הפירעון יקבע בהתאם להתקדמות ולמועד שחרור עודפי הפרויקט על-ידי המממן הבכיר. השלמת ההון מאפשרת ליזמים פיזור של ההון העצמי על פני מספר רב של פרויקטים, הגדלת התשואה על ההון העצמי ומיצוי מיטבי של תזרים המזומנים.

חילוץ הון

חילוץ ההון העצמי שהושקע בפרויקט ממקורותיו של היזם, טרם קבלת אישור לשחרור העודפים על-ידי המממן הבכיר. חילוץ ההון מתאפשר בכל שלבי הפרויקט, וייבחן על בסיס מאפייני הפרויקט ואישורו של המממן הבכיר.
רובי קפיטל מאפשרת ליזמים גמישות בפיזור ובניצול מקורותיהם לצורך הגדלת התשואה על ההון וגמישות במועד הפירעון.

הלוואות גישור לקבוצות רכישה

מימון במתווה של הלוואת גישור אשר מיועדת להשלמת רכישת מקרקעין, מיצוי תהליכי השבחה, ולעיתים אף לצורך תחילת הבנייה, וזאת עד להשגת מימון מלא לקבוצה במסגרת בנקאית, מוסדית או אחרת.

ליווי בנייה ליזמים

ליווי בנייה ליזמים זו הלוואה במתכונת ליווי מלא וסגור לפרויקטים בשלבי בנייה שונים ועד השלמתם. היתרון המרכזי המוצע ליזמים בא לידי ביטוי במהירות של קבלת המימון, באופן שמאפשר את קידום הפרויקט והשלמתו כמתוכנן. ההלוואה על המקרקעין מובטחת במשכנתה מדרגה ראשונה.

גישור למלאי

הלוואת גישור ליזמים המחזיקים מלאי, אותו הם מעוניינים למכור בשלב מאוחר מכיוון שהם צופים עליית מחירים. הלוואה זו תתאפשר בגמר הפרויקט, כשהמלאי מוכן לאכלוס וכשליווי הבנייה הסתיים.

צור קשר
  • יגאל אלון 94 , מגדל אלון 2,
    קומה 18 תל אביב- יפו, ישראל
  • טלפון: 073-7000771

3625 Dufferin Street, Suite 403, Toronto,
ON M3K 1N4 Canada

  • office@rubycapital.com

© כל הזכויות שמורות לרובי קפיטל 2019

DESIGN BY KUKUSHKA

כניסה לאזור משקיעים
בבנייה!
דילוג לתוכן